Coronavirus (Covid19) Poučenie
SLOVENČINA / SLOVAK

COVID-19 je nové ochorenie, ktoré ovplyňuje pľúca a dýchacie cesty. Je spôsobené vírusom pod názvom
koronavírus.
Ak máte:
• vysokú horúčku – Váš chrbát alebo hrudník sú na dotyk horúce
• nový, nepretržitý kašeľ – to znamená, že ste začali opakovane kašľať
mali by ste ostať doma.

Ako dlho mám ostať doma?
• Každý, u koho sa prejavujú tieto príznaky by mal ostať doma 7 dní.
• Ak bývate s ďalšími ľuďmi, tí by mali ostať doma najmenej 14 dní, aby sa tým zabránilo prenosu infekcie
mimo tejto domácnosti.
• Po 14 dňoch sa všetci s kým bývate môžu vrátiť do svojej pôvodnej rutiny ak sa u nich neprejavujú žiadne
príznaky.
• Avšak, ak sa u niekoho iného vo Vašej domácnosti začnú prejavovať tieto príznaky, mali by ostať doma 7 dní
odo dňa, kedy sa tieto príznaky začali prejavovať. A to aj vtedy ak by to znamenalo, že nevýjdu z domu viac
ako 14 dní.
• Ak bývate s niekým, kto má nad 70 rokov, alebo s niekým kto má akékoľvek dlhodobé ochorenie, je tehotná
alebo má oslabený imunitný systém, pokúste sa im nájsť ubytovanie niekde inde počas týchto 14 dní.
• Ak musíte ostať doma spolu, snažte sa jeden druhému čo najviac vyhýbať.

Rada o tom, čo robiť doma

Nechoďte do práce, školy, ku
lekárovi, do lekárne a ani do
nemocnice

Každý používajte zvlášť toaletné
zariadenia, alebo ich pred/po
použití vyčistite

Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s
inými ľuďmi

Využite donáškovú službu jedla a
liekov do domu

Neprijímajte žiadnu návštevu Ak je to možné, spite oddelene

Pravidelne si umývajte ruky Pite dostatok tekutín Na uľahčenie príznakov berte
Paracetamol

Kedy by som sa mal/a skontaktovať s Národnou Zdravotnou Službou (NHS) 111?
• ak ste tak chorý/á, že nemôžte vykonávať žiadne bežné činnosti, ako napríklad pozerať televíziu,
telefonovať, čítať si alebo dokonca ani vstať z postele
• ak máte pocit, že si doma s týmito príznakmi neporadíte
• ak sa Váš stav zhoršuje
• ak sa Vaše príznaky nevylepšujú ani po 7 dňoch
Ako sa skontaktujem s NHS 111?
Môžete použiť linku NHS 111 online coronavirus service kde zistíte čo robiť ďalej. Ak sa nemôžete dostať na
internetovú službu, v takom prípade môžete zatelefonovať na číslo 111 (toto číslo je bezplatné). Môžete si
požiadať o tlmočníka vo Vašom jazyku.

Čo sa stane ak mám obavy o môj imigračný stav?
Všetky NHS služby ohľadne koronavírusu sú bezplatné pre všetkých, a to bez ohľadu na to, aký je ich
imigračný štatút v Spojenom Kráľovstve. To zahŕňa testovanie na koronavírus a aj liečbu, a to aj vtedy ak sa
výsledky preukážu ako negatívne. Všetkým NHS nemocniciam bolo zakázané kontrolovať imigračné štatúty
kohokoľvek, kto potrebuje byť otestovaný alebo liečený na COVID-19.
Ako môžem zabrániť rozširovaniu Koronavírusu?
• Pravidelne si umývajte ruky s mydlom a vodou, najmenej po 20 sekúnd
• Nasledujte radu o tom, ako sa správať doma
Toto poučenie sa zakladá na informáciách a rade NHS a platí pre každého človeka v Spojenom Kráľovstve, bez
ohľadu na ich krajinu pôvodu. Ďalšie informácie nájdete na:
• NHS Guidance: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
• WHO guidance: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
Version 2 [16.03.2020]