कृपया कोभिड भ्याक्सिनको लागि तपाइँको प्रस्ताव लिनुहोस् तपाइँ एनएचएस द्वारा। यो हलाल र सुरक्षित छ। लाइभ बचत गर्नुहोस् Kr̥payā kōbhiḍa bhyāksinakō lāgi tapā'im̐kō prastāva linuhōs tapā'im̐ ēna'ēca'ēsa dvārā. Yō halāla ra surakṣita cha. Lā'ibha bacata garnuhōs Please take up your offer for the Covid Vaccine by you NHS. It is halal and safe. Save Lives